jiusyb.png?1654151173

Giọng miền Nam 🙅Tiếng Anh kinh doanh💼Tiếng Anh giao tiếp

Giao tiếp 👍Kinh doanh💼
1085堂越南文课完成

自我介绍

會說
越南文母語者
英文B2 高階級
北京话B1 進階級
Hơn 5 năm kinh nghiệm gia sư ( đặc biệt là dạy tiếng Việt) Tốt nghiệp đại học Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng Hiểu biết về lịch sử, văn hóa, lối sống của người Việt Nam Tiếng Việt giao tiếp trong đời sống Tiếng Việt trung cấp Tiếng Việt trong kinh doanh ( kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, du lịch,...) Giao tiếp thành thao trong 100- 120 giờ học Dùng tối đa tiếng Việt để dạy tiếng Việt Phương pháp " Học 1 biết 10" khi học từ vựng Học viên là trung tâm, thiết kế bài giảng theo nhu cầu của học viên. Ôn tập thường xuyên
浏览全部自我介绍

影片介绍

自我介绍影片
任意加分影片
进一步了解上课方式
其他开课时间
超过 5 堂课以上有额外的优惠,可在下方看到价格或是购物车选择!

授课时间

显示全部时间

133 笔越南文课程评价

 • 蕭凱尹
  4月 14, 2024
  老師教學很清晰,很棒的學習體驗,可以有很棒的收穫。
 • Ken Lai
  7月 11, 2023
  教得不錯
显示全部 133 则评价

教师表现数据

履历

工作经验

 • 2018 - 2019 Freelancer
 • 2019 - 2019 A Plus Travel ( Canh Cung Group)
 • 2020 - 2022 I-O Data Vietnam
 • 2020 - 2022 Freelance

教育背景

 • 2011 - 2015 Ho Chi Minh City University of Economics Finance - Banking

证照证书

 • Certificate of completion

工作经验
 • 2018 - 2019 Freelancer
 • 2019 - 2019 A Plus Travel ( Canh Cung Group)
 • 2020 - 2022 I-O Data Vietnam
 • 2020 - 2022 Freelance
教育背景
 • 2011 - 2015

  Ho Chi Minh City University of Economics

  Finance - Banking

证照证书
 • Certificate of completion

常见问题

预约方式

 • 购买课程后可依照教师行事历的时间预约课程
 • 如教师显示『可实时授课』则可立即预约教师待会的时间
 • 如教师未在在线最快可预约 24 小时之后的课程

费用说明

 • 体验课程课时约为 25 分钟
 • 正式课程课时约为 50 分钟
 • 正式课程购买超过 5 堂有额外折扣(视老师开课价额而定)

上课说明

 • 开课前 10 分钟进入网站,选择『我的课程』找到该堂课并点选『进入教室』,即可开启 ZOOM 教室开始上课
 • 手机、计算机皆可使用 ZOOM 上课(手机请先下载 ZOOM 应用程序)

退课须知

 • 当课程发生问题可选择『回报问题』,可由教师选择重新预约或是退AT币
 • 如教师超过12小时未给予回复,系统将自动退AT币给您
预约方式
 • 购买课程后可依照教师行事历的时间预约课程
 • 如教师显示『可实时授课』则可立即预约教师待会的时间
 • 如教师未在在线最快可预约 24 小时之后的课程
费用说明
 • 体验课程课时约为 25 分钟
 • 正式课程课时约为 50 分钟
 • 正式课程购买超过 5 堂有额外折扣(视老师开课价额而定)
上课说明
 • 开课前 10 分钟进入网站,选择『我的课程』找到该堂课并点选『进入教室』,即可开启 ZOOM 教室开始上课
 • 手机、计算机皆可使用 ZOOM 上课(手机请先下载 ZOOM 应用程序)
退课须知
 • 当课程发生问题可选择『回报问题』,可由教师选择重新预约或是退AT币
 • 如教师超过12小时未给予回复,系统将自动退AT币给您

相似教师推荐

AI 定制学习计划

留下需求,30 秒内推荐适合您的教师!
联系老师